top of page
20F868A8-3446-49DF-A2C7-B2977BD2A583.jpe

#PUC

Pickup Code

​using for pick up service only to ensure our communication is secured.

​please always our agents about #PUC code when you request service home pickup.

​Mã này sử dụng riêng cho dịch vụ Pick Up hàng tại nhà để đảm bảo sự bảo mật khi liên lạc của chúng ta. Hãy luôn luôn hỏi người Đại Diện của chúng tôi về #PUC này mỗi khi bạn yêu cầu dịch vụ lấy hàng tại nhà.

#secret code

to protect your account 

You can change your secret code anytime. 

And also, this is how we recognize your identity.

​Please don't share it to anybody.

​Bạn có thể thay đổi mã bảo mật bất kì lúc nào. Và đây chính là cách mà chúng tôi nhận biết "Bạn là chủ Account".  Xin không chia sẻ Mã Bảo Mật  này cho bất kì ai.

#soC

shipping online Code

one time code for member who request shipping online service.

​please ask our agent before giving more your information.

Mã một lần chỉ dùng để  liên lạc với khách hàng lần đầu tiên sử dụng dịch vụ Gửi hàng Online từ xa.

​Xin hỏi người Agent về mã này trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

we don't tell

We don't tell until you tell us about your secret code.

​We keep your activities safe.

Chúng tôi sẽ không chi sẻ bất kì thông tin nếu bạn chưa cho chúng tôi mã Bảo Mật của Account. 

​Chúng tôi luôn giữ những hoạt động dịch vụ của bạn bảo mật.

Lior Logo.png
bottom of page