CARGO

CHUYỂN HÀNG VỀ VIỆT NAM

DOOR TO DOOR

GIAO TẬN NHÀ

ĐIỀU KHOẢN GỬI HÀNG

 

Hợp đồng gửi hàng giữa bên A – SAIGON TRAVEL - và bên B – người gửi (Sender) được thực hiện và 

đồng ý giữa hai bên. Hợp đồng sẽ có giá trị kể từ ngày bên B ký và chấm dứt từ ngày người nhận 

(Recipient) ký hồi báo. Sau đây là những điều khoản và trách nhiệm của bên A là SAIGON TRAVEL và 

bên B là người gửi (Sender):

 

1/ Đóng gói: Bên B có trách nhiệm mở thùng hàng để bên A kiểm kê trước khi đóng gói, niêm phong và 

ký gửi (theo đúng luật của IAC). Sau đó, bên A sẽ có trách nhiệm đóng gói, niêm phong và vận chuyển ra

sân bay.

 

2/ Kê khai: Bên B phải đảm bảo từng món hàng đều được khai báo đúng và rõ ràng trên vận đơn hàng 

không. Bên A có trách nhiệm giao đầy đủ những mặt hàng đã kê khai đến tay người nhận.

 

3/ Chi phí: Bên B phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản phí vận chuyển, thuế nhập khẩu, phí hải 

quan và dịch vụ. Ngoài ra, bên B cũng phải chịu trách nhiệm với những chi phí phát sinh như: các khoản 

tiền phạt, hình phạt của chính quyền và các chi phí về pháp lý của bên A có liên quan đến hàng hóa của 

bên B.

 

4/ Cách thức giao hàng: hàng giao phát tận nhà và hàng giao tại phi trường.

A. Giao phát tận nhà: Bên A sẽ đại diện đóng tất cả loại thuế và giao tận nhà cho bên B.

B. Giao về phi trường: Người nhận (Recipient) của bên B lãnh ở phi trường và phải trả những phụ chi phí 

như sau

- Phí giấy tờ (document fee): $15 - $25 (USD)

- Phí của sân bay (lưu kho, sân bãi ...) nơi người nhận (Recipient) nhận hàng.

- Thuế nhập khẩu: sẽ phụ thuộc vào hải quan (theo quy định của nhà nước VIệt Nam nếu thùng hàng của 

bên B giá trị 65 USD thì thùng hàng sẽ có thuế).

 

5/ Hồi báo: Bên có nhiệm vụ nhắc nhở người nhận (Recipient) kiểm hàng trước khi ký nhận vào hồi báo. 

Với hồi báo đã ký nhận thì hợp đồng được xem như đã thực hiện xong và chấm dứt. Sau khi người nhận 

(recipient) ký nhận nếu có bất kì khiếu nại gì, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những kiện hàng 

đó. Sẽ không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào được giải quyết.

 

6/ Bồi hoàn và bảo hiểm: Với những mặt hàng không thể làm rõ giá trị, những mặt hàng có giá trị kỉ niệm, 

hoặc đồ trang sức giá trị quá $200 (USD), chúng tôi cũng không trách nhiệm bồi hoàn trên những mặt 

hàng đó.

Phí vận chuyện sẽ không bao gồm bảo hiểm. Bên B có quyền mua bảo hiểm cho thùng hàng sẽ là 10% 

trên giá trị của thùng hàng. Trong trường hợp mất hàng, công ty chúng tôi sẽ bồi hoàn 100% trên giá trị 

khai báo (với bảo hiểm), 20% giá trị khai báo (không có bảo hiểm), và 20USD nếu quý khách không khai 

báo giá trị gói hàng.

 

7/ Khiếu nại: Với những trường hợp mất hàng hoặc khiếu nại, chúng tôi sẽ giải quyết trong vòng 15 ngày 

kể từ ngày nhận thông tin.

 

8/ Trách nhiệm: Bên A sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường với những mặt hàng cấm gửi, hoặc không 

được khai báo trong hồ sơ. Ngoài ra, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm nếu thùng hàng của quý 

khách mất, hư hại, giao phát chậm trễ dưới những điều kiện sau: điều kiện thời tiết, sự chậm trễ của hãng 

hàng không, chiến tranh, địa chỉ hoặc điện thoại bên Việt Nam không đúng. Nếu nhà của người nhận 

(Recipient) ở những vùng sâu xa, cần phải qua đò hoặc phà, địa hình khó khăn bên A sẽ mời người nhận 

(Recipient) đi đến công ty đại diện hoặc bưu điện ở Việt Nam để nhận hàng. Xin quý khách nhắc nhở 

người nhà kiểm hàng trước khi ký nhận, sau khi người nhà của quý khách đã ký nhận thì bên công ty sẽ 

không giải quyết sau đó.

 

9/ Đồng ý với các điều khoản: khi bên B đọc và ký tên trên vận đơn hàng không của bên A là xem như bên

B đồng ý với những điều khoản hợp đồng trên đây do bên A biên soạn. Không ai được thay đổi hoặc điều 

chỉnh các điểu khoản trên vận đơn hàng không. Những điều khoản trên sẽ có giá trị về mặt pháp luật.

 

10/ Thắc mắc: Mọi thắc mắc xin liên lạc SAIGON TRAVEL & SERVICES. Chúng tôi hân hạnh được trả lời và 

phục vụ quý khách.

Open 7 days a week:
Monday-Friday  9am-7pm

Saturday  11am-6pm

Sundays   11am-6pm

© 2020 by LIOR AIR EXCHANGE