top of page
GUI HANG WEB.png

​An toàn, tiện lợi nay không chỉ riêng tại Texas. Sẵn sàng dịch vụ cho các tiểu bang khác ở Mỹ.

​for local

​you could fill out the form here before visiting us to save time. 

​First, fill the form. Second, drop if off.

Bạn có thể điền đơn hàng hoá ngay tại đây trước khi đến văn phòng để tiết kiệm thời gian của bạn. Đầu tiên, điền đơn hàng và sau đó mang hàng đến.

​Far from us

Shipping to vietnam is completely easy and convenient. Let us show you how.

Gửi hàng về Việt Nam nay trở nên quá dễ dàng và tiện lợi. Để chúng tôi chỉ bạn như thế nào.

1. Register member lior

1. Đăng Ký Thành Viên

At the first time, you have to sign up as a member.

​Then you could use our services anytime..

Đối với lần đầu, bạn phải đăng ký thành viên.

​Nhưng những lần sau chỉ cần bắt đầu từ bước 3.

​Việc đăng ký online rất dễ dàng tại Web.

2. WE verify your info

2. Chúng tôi kiểm tra lại thông tin của bạn.

3. Start shipping (we'll help)

3. Bắt đầu thủ tục gửi hàng (Chúng tôi sẽ hướng dẫn trực tuyến)

4. Drop off

4. Bỏ hàng tại địa điểm yêu cầu.

5. pay invoice

5. Thanh toán Online

6. sms tracking is activated

6. Hệ thống SMS Tracking sẽ tự làm việc.

rate

for any States in usa. Please contact us

Giá cả dành cho các thành viên ở các tiểu bang ở Mỹ. (Giá đã bao gồm cước phí gửi trong nước)

​Question?

Chat with us: here

Call or text: (817) 993-3507

Email:

info@liorair.com

contact@saigontravel.us

bottom of page