Liệt Kê Hàng Nhanh.
Declare Form.

​Xin đánh tiếng việt không dấu. 

Is it your first time to sent to this receiver? - Day la lan dau tien ban gui cho nguoi nhan nay?