top of page
Chuyen tien - banner.png

Rate

​We offer the lowest rate in the market.

​Cước phí gửi tiền thấp nhất và uy tín.

non-member

$1.2 per $100 - saigon

​$2.0 per $100 - tinh

Member Lior

$1 per $100 - saigon

$1.5 per $100 - tinh

Register member lior

Đăng Ký Thành Viên

Partner

Sigue® Corporation is licensed under the laws of the State of Texas and by state law is subject to regulatory oversight by the Texas Department of Banking. Any customer wishing to file a complaint against Sigue® Corporation should contact Sigue® Corporation directly at 1 (888) 318-0273. After first contacting Sigue® Corporation, if you still have an unresolved complaint regarding the company’s money transmission activity, please direct your complaint to the address indicated below. 

In Person or U.S. Mail: Texas Department of Banking, Special Audits Division, 2601 North Lamar Blvd., Austin, TX 78705. Toll Free: 1 (877) 276-5554. Internet: www.dob.texas.gov

Sigue® Corporation được cấp phép theo luật của Bang Texas và theo luật của bang phải chịu sự giám sát theo quy định của Bộ Ngân hàng Texas. Bất kỳ khách hàng nào muốn gửi đơn khiếu nại chống lại Sigue® Corporation hãy liên hệ trực tiếp với Sigue® Corporation theo số 1 (888) 318-0273. Sau lần đầu tiên liên hệ với Sigue® Corporation, nếu bạn vẫn có khiếu nại chưa được giải quyết liên quan đến hoạt động chuyển tiền của công ty, vui lòng gửi đơn khiếu nại của bạn đến địa chỉ được nêu bên dưới. 

 

Trực tiếp hoặc Thư từ Hoa Kỳ: Texas Department of Banking, Special Audits Division 2601 North Lamar Blvd., Austin, TX 78705. Tổng đài miễn phí: 1 (877) 276-5554. Internet: www.dob.texas.gov

4cd595c2ddffeab78a90bd1a73ecdd89.jpeg

Send money to somewhere else?

​MUỐN GỬI TIỀN ĐẾN MỘT SỐ ĐẤT NƯỚC KHÁC? 

ASIA

BANGLADESH

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

MAYLASIA

NEPAL

PAKISTAN

PHILIPPINES

SINGAPORE

SRI LANKA

​AMERICAS

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

HAITI

HONDURAS

MEXICO
​PERU

HÃY ĐẾN NGAY VĂN PHÒNG TRỰC TIẾP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỆN ÍCH NÀY. CHÚNG TÔI CÒN HỖ TRỢ THÊM MỘT SỐ ĐẤT NƯỚC KHÁC NỮA TRÊN THẾ GIỚI.

DFW : 2430 E PIONEER PKWY, #207, ARLINGTON, TEXAS 76010

              # 817 303 0888

STOP

HELP PREVENT CONSUMER FRAUD

​CHÚNG TÔI SẼ GIÚP QUÝ VỊ NGĂN CHẶN SỰ LỪA ĐẢO TỪ VIỆC GỬI TIỀN. XIN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI GỬI TIỀN CHO MỘT AI ĐÓ.

  1. Are you sending money to someone you don’t know or whose identity you can’t verify?
  2. Are you providing personal or confidential financial information to someone you don’t know or whose identity you can’t verify?
  3. Are you sending money to claim foreign lottery or prize winnings, or on a promise of receiving a large amount of money?
  4. Are you responding to a phone or internet offer that you aren’t sure is legitimate?
  1. Bạn có đang gửi tiền cho người mà bạn không biết hoặc người đó bạn không thể xác minh danh tính không? 
  2. Bạn có đang cung cấp thông tin tài chính cá nhân hoặc bí mật cho người mà bạn không biết hoặc danh tính của họ mà bạn không thể xác minh không? 
  3. Bạn có đang gửi tiền để yêu cầu xổ số hoặc trúng thưởng ở nước ngoài, hoặc hứa sẽ nhận được một số tiền lớn? 
  4. Bạn có đang phản hồi một ưu đãi, khuyến mãi, giải thưởng qua điện thoại hoặc internet mà bạn không chắc là hợp pháp không?
bottom of page