top of page

Nhân viên tư vấn

Arlington, TX, USA

Job Type:

Part Time

Mô tả công việc

Tư vấn cho khách hàng thông tin dịch vụ, chương trình khuyến mãi
Hỗ trợ khách hàng sắp xếp, đóng gói thùng hàng
Thời gian làm việc: 10g00 - 17g00

Yêu cầu

Có giấy tờ làm việc hợp pháp tại Mỹ
Sử dụng máy tính cơ bản

Thời hạn nộp hồ sơ

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2022

bottom of page