top of page
1F7CFC4C-6385-404A-9021-E7273A7077EC.jpe

THanks technology

Grandma loves it.

Icon love.png

No Email. No Web Browser. Love old fashion.

We got you. Thanks for improving of Lior's IT team, now we can notify to all customers about their shipment direct to their cell phones.

​Không xài Email, không sử dụng web. Thích phong cách truyền thống. Nay chúng tôi đã phát triển công nghệ nhắn tin SMS thông báo hành trình cho các kiện hàng đến bạn một cách dễ dàng mà không cần đòi hỏi cách sử dụng Email hay web. 

Image by Luz Fuertes

 kid hates it

If you wish to stop using this service, just reply Stop when receiving message from us. After you change your mind, just simply reply YES to start using the service again.

Nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ SMS, xin nhắn STOP trả lời thì hệ thống sẽ tự động chấm dứt. Nhưng nếu bạn lại đổi ý. Xin nhắn YES.

 

Quá Đơn Giản. 

​THIS IS MEMBER'S BENEFIT.

As a Member Lior, SMS Tracking is the exclusive service for you.

If you don't receive any text from us. Please contact us. 

​Chat with us direct from this website or email to info@liorair.com

Lior Logo.png

Đối với thành viên Lior, SMS Tracking là dịch vụ đặc biệt chỉ dành riêng cho bạn. Nếu bạn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ hệ thống. Xin liên hệ với chúng tôi. 

​Trò chuyện trực tiếp từ Website hoặc email về contact@saigontravel.us

***Standard message and data rates may apply. Text STOP to opt out or HELP for help.

bottom of page